Saturday, July 29, 1995

Skiet perfett minħabba Andrea...

Morna Wied il-Għajn. Meta morna ħdejhom madwar mejda s-Summer Nights, kien hemm kwiet kbir!

Morna ftit sax-Sheek, u jien xtrajt birra. Kif ħriġna ma kien hemm ħadd! Ma bdejna nifhmu xejn!

Wara morna sa l-Osiris u sibnihom hemm. J.P.G. beda jiżfen bħas-soltu, imma Silvio beda jħoss is-sħana u tlaqna ’l barra.

Stuart irranġa ma’ Moira!

Imbagħad morna sal-Mintba. Jien u Penza morna niddedikaw id-diska Oh! Carol lil J.P.G. u lil Silvio. Tgħidx kemm inħarqu!

Meta wasalna lura l-Fgura ġie fuqna Stuart. Qalilna li dak il-kwiet kollu kien minħabba Andrea. Allura issa qed naħseb illi dawk telquna minħabba Andrea.

Bqajna li nhar it-Tlieta nerġgħu nifthemu...

Diska tal-ġurnata: Oh! Carol – Neil SedakaKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura