Wednesday, July 26, 1995

Raw xi ħuta kbira!

Filgħaxija mort il-Knisja biex nitla’ naqra, imma Pawlu ma tellanix! Tgħidx kemm inħraqt!

Ġie ħija, u sliftu l-ktejjeb ta’ Queen II.

Illum erġajt qgħadt nilgħab ċess waħdi.

Nhar il-Ġimgħa sejrin il-baħar.

Penza qalli li fil-bokka ta’ Marsaxlokk raw xi ħuta kbira!

Diska tal-ġurnata: The Fairy Feller’s Master-Stroke - QueenKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura