Tuesday, July 04, 1995

Iċ-Ċentru dejjem b'xi ħaġa!

Bil-lejl komplejna nilagħbu l-Monopoly.Rebaħ Stuart.

Jien pejjipt sigarett.

Wara qbadna nagħmlu ċ-ċajt lil Formosa. L-ewwel daqqejnilu Paranoid tal-Black Sabbath bl-ispijker f’widnejh full-on. Għamilnihielu xi darbtejn. Wara garajnilu mħadda u kalzetta tinten. Imma meta mbagħad erġajna morna ndoqqulu l-isterjo ma’ widnejh induna u qam! Tgħidx x’qata’ tah lil Bertrand meta mar jeħodlu l-imħadda lura!

Imbagħad jien, Stuart u Bertrand qgħdna nistaqsu xi mistoqsijiet xi ftit personali lil xulxin.

Wara qbadna ngaraw l-affarijiet lejn il-fann! Tgħidx kemm dħakna!

Filgħaxija mort sal-Mużew, imma ma tantx domt għax huma marru sal-Fiera.

Wara mort saċ-Ċentru.Iddubbajt Bark At The Moon ta’ Ozzy Osbourne fuq CD m'għand John.

Illum inqalgħu żewġ kwistjonijet. L-ewwel waħda bejn oħt Aaron u Elaine kontra Father Dougall minħabba l-ilbies qasir, u t-tieni bejn id-dilettanti ta’ l-armar tal-festa u Father Dougall, għax huwa qed jiftħilna ċ-Ċentru fil-ħinijiet tal-marċi.

Illum kont se nerġa’ niddeċiedi li ma nersaqx ’l hemm iżjed!

Diska tal-ġurnata: Spiders – Ozzy OsbourneKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura