Monday, March 13, 1995

Missieri qalli li mhux se jħallini nitla' Paceville!

Illum erġajt lura l-iskola. Ma tliftx xi ħafna.

Waqt il-Physics qażżiżna l-Alla!

Lil Godwin ġibtlu l-vidjo imma nsieli l-flus.

Illum kelli argument kbir ma' missieri għax għedtlu li meta jkolli tmintax-il sena nibda mmur Paceville u anke ndum sas-siegħa. Huwa qalli li m'huwiex se jħallini!

Tlajt fuq... u bdejt nibki.

Diska tal-ġurnata: Still Life - Iron MaidenKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura