Tuesday, March 07, 1995

Għadni marid

Illum erġajt ma mortx skola.

Illum qrajt ħafna.

Dak li rranġala t-TV reġa' ġie u ħadilna xi part. Żammilna Lm3.

Illum smajt xi ftit diski.

Illum ommi u missieri reġgħu kellhom FTIT xi jgħidu, imma ma ġġildux.

Diska tal-ġurnata: Hell Bent For Leather - Judas PriestKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura