Saturday, March 04, 1995

Xtrajtu l-Anthology tal-Purple fl-aħħar!

Illum kelli l-Privat fit-tmienja u nofs.

Wara mort il-Belt. Xtrajt l-Anthology tad-Deep Purple. Fih 27 diska. Smajtu, imma b'volum baxx.Fil-għaxija mort sal-Mużew. Godwin induna li jiena u Bertrand ma tantx għadna ħbieb, u wara l-lezzjoni ġie jkellimna weħidna.

Wara kellimt lil Godwin dwar Formosa. Għedtlu li dak id-dar għandu xi problemi.

Ħija għamilli u rrekordjali The Game.

Qed inħossni ftit ma niflaħx.

Diska tal-ġurnata: Smooth Dancer - Deep PurpleKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura