Friday, April 14, 1995

15-il sena ilu ħareġ l-ewwel album ta' l-Iron Maiden!

Dal-għodu mort sal-viżti.

Wara mort għand Jean-Paul biex jagħtini l-cassettes biex nirrekordja xi ħaġa lil Formosa. Imbagħad mort għand Formosa biex jagħtini cassette vojt. Ċari ġew.

Illum mort il-Mużew.

Fil-għaxija ma mortx nara l-vari.

Rajt biċċa minn Jesus of Nazareth.

Illum komplejt l-essay ta' l-Ingliż.

Illum ġie ħija. Kultant ma nifhmux lil dak. Għalija s-Sabbath xorta jibqgħu sbieħ.U preċiżament bħal-lum ħmistax il-sena ilu, ħareġ għall-bejgħ l-ewwel album ta' l-Iron Maiden!

Diska tal-ġurnata: Running Free - Iron MaidenKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura