Tuesday, April 11, 1995

Ħija ġie jgħidli li ż-Zeppelin tal-qamel!

Ilum mort l-iskola. Iddejjaqt xi ftit!

Miguel ġabli CD li m'għoġobni xejn.

Filgħaxija nżilt saċ-Ċentru. Elaine qaltli li hemm xi tfajla trid tkellem lil Peter u talbitni biex inġibu d-disko!

Illum ġie ħija biex jgħallimni l-programming.

Qalli li l-Led Zeppelin "ma jgħidu xejn"!!X'ĦARQA ĦARAQNI OSTRA!

Diska tal-ġurnata: Good Times Bad Times - Led ZeppelinKummenti mill-Futur: 2

Blogger Erezija qal/qalet...

alla, ma jifhimx sahta huk!

17:11  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

ħuk jaf x'inhu jgħid jew?!

17:46  

Post a Comment

<< Lura