Thursday, January 26, 1995

La nikber immur naħdem ma’ xi bank

Illum mort il-Bank of Valletta. Ser inħalli Lm5 fil-Mid-Med u nitfa’ l-bqija fil-BOV, għax mill-ATM tagħhom bil-Cashlink nista’ niġbed Lm25 kuljum. Mill-AUDIO u mill-Exotique tal-Belt hemm xi discounts jekk tkun fil-BOV Club.

Qaluli jekk wara s-6th Form nista’ mmur naħdem hemm, u wara erba’ snin inkun nista’ mmur l-Università, u l-bank jibqa’ jħallasni xorta! Naħseb hekk ser nagħmel!

Live In Rio għadni lanqas rajtu!

Matthew qed idejjaqni u ser nħabbtu ma’ xi ħajt!

Diska tal-ġurnata: Anyone’s Daughter (live) - Deep PurpleKummenti mill-Futur: 3

Blogger Arcibald qal/qalet...

qrajtha sew jien din tal-bank? :)

13:53  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Kemm kien iħawwad ostja! hehe

19:05  
Blogger Erezija qal/qalet...

Kemm kien iħawwad? Dak inti xbin. U oqogħod attent li ma terġax taqa' fl-istess nassa.

11:13  

Post a Comment

<< Lura