Monday, February 13, 1995

Bertrand il-veru umbrani!

Dal-għodu Raissa ġiet tixtri warajja għand tal-pastizzi, iżda ma qaltli xejn!

Illum kelli l-English Literature u l-Geography. Fil-Literature mort tajjeb u fil-Geography għeni ħafna Stuart.

Illum mort il-Privat ta’ l-Ingliż. Bertrand kiteb essay jismimha A Nasty Person u qrajtha bil-moħbi. Bdiha fuqi u kompliha mod ieħor. IMMA HUWA JRID IKELLIMNI S-SEMINARJU!

Illum rajt Fantozzi Contro Tutti.

Diska tal-ġurnata: Powerslave - Iron MaidenKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura