Saturday, August 05, 1995

Missieri tani sal-23.30!

Filgħaxija morna Wied il-Għajn. Missieri llum tani sal-23.30!

Il-bniet ma ġewx magħna għax konna ħafna subien.

Stuart qed joqgħod waħdu ma’ Moira!

Ġie magħna Formosa. Qalli li nhar l-Erbgħa sejrin Għawdex.

Morna xi ftit sa l-Osiris. Kien hemm ħafna nies. Lili talabni l-ID Card. Għedtlu li ma kellix u ma riedx idaħħalni. Imma wara ftit qalli biex nidħol. Żfint xi ftit.

Id-DJ qalli li għandu diski tad-Doors, imma jdoqqhom matul il-ġimgħa biss!

Ferrito qalli li dan l-aħħar sar jisma’ minn kollox!

Sħabi kienu ser imorru ’l hemm, u b’xorti tajba ma tantx domna.

Kellimt ftit lil Martha, u pejjipt tliet sigaretti.

Wara ltqajt ma’ Celia, xrobt xi tlieta birra u kważi skirt.

Diska tal-ġurnata: Highway Star - Deep PurpleKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura