Friday, August 04, 1995

Diskursata ma’ Ġanni

Illum morna l-baħar.

Penza ma ġiex għax kellu żaqqu tuġgħu. Lanqas biss ċempel! Meta mort għalih ġiet tkellimni ommu.

Xtrajt pakkett Benson & Hedges u qsamtu ma’ J.P.G. Għandu jagħtini 35ċ.

Bejnietna xtrajna wkoll sitt bottijiet Hopleaf, imma kellna nixorbuhom sħan għax qiegħ il-baħar kien fond wisq.

Lil J.P.G. għedtlu li jien inħobb lil Moira, imma ma riedx jemminni.

Qalilna li ħareġ xi darbtejn fi grupp ma’ waħda Żvediża, u li forsi kienet hi li bidlitu.

Jiena għedtlu li lil Elaine ma tantx għadni naħmilha, l-iżjed minħabba dik il-ġlieda ma’ Rachel.

Għedtlu wkoll li darba rajt lil Charlene tbus lil xi wieħed. Tgħidx kemm għamel f’qalbu!

Filgħaxija mort saċ-Ċentru.

Ftehmna għall-baħar. Ser immorru nhar l-Erbgħa.

Diska tal-ġurnata: Lazy – Deep PurpleKummenti mill-Futur: 1

Blogger Fredu qal/qalet...

Nista' nigi bahar maghkom? tinstemghu klikka tal-genn!

15:55  

Post a Comment

<< Lura