Tuesday, May 16, 1995

Naħseb għaxxaqtha fil-comprehension!

Fil-għodu mort il-quddies.

Is-summary u l-essay ma kinux tqal. Is-summary qtajtha u erġajt bdejtha darbtejn!

Il-comprehension kienet tqila ħafna. Għandi xorti jekk ġibt xi 10 fiha! Jekk ma ngħaddix żgur ikun minħabba fiha! Forsi ġibt xi C!

Wara mort il-Privat. Ilum kienet l-aħħar darba.

Wara bqajt sejjer saċ-Ċentru. Reġgħu staqsewni biex nirranġa ma' Raissa. Qaluli li l-ġimgħa nieżla. Ġennewni!

Irċivejt stedina biex immur Santa Monica għall-Genfest!

Diska tal-ġurnata: Time/Breath (Reprise)- Pink FloydKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura