Thursday, June 15, 1995

Krista dieħla soru!

Illum imxejniha għax id-driver ġie bil-private nofsha mimlija b’Ta’ Bigi! Wasalna waqt il-ħin tal-quddies, għax illum kellna Jum l-Ewkaristija. Ħafna studenti lanqas biss jafu x’ħadu!

Illum għamlulna kwestjonarju dwar jekk qattx ġejna bullied jew qattx għamilniha tal-bullies. Is-Surmast ried li niktbu isimna, imma jien ma ktibtux. Wara ġie u qal illi ried hekk biex ħadd ma joqgħod jikteb kliem ħażin! Ħaħa!

Illum studjajt xi ħaġa tal-Malti, u rqadt ukoll. QED NIXBA’ NISTUDJA U QED NIDDUBITA NITLAX FORM 5 IS-SENA D-DIEĦLA!

Raissa llum bdiet tħares lejja.

Lil Celia qabbisthielha.

Liliana qalet lil Stuart li aktarx Krista dieħla soru, u li lbieraħ kienet qiegħda tistudja f’xi kunvent tas-sorijiet!! Formosa, miskin, qed jipprova jħassrilha. Imma Godwin fil-lezzjoni qallu li ma m'huwiex qed jagħmel sew.

Wara l-Mużew morna nkellmu lil Laiviera dwar is-Sibt.

Diska tal-ġurnata: Black Country Woman - Led ZeppelinKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura