Monday, August 14, 1995

Ħiereġ ktieb ta’ Jim Morrison

L-ewwel mort sal-Mużew.

Penza tani żewġ sigaretti. Pejjipthom, u magħhom daħħant ukoll dawk it-tnejn li kien tani x-Xadinu.

Wara ħafna ħsibijiet, mort sad-disko taċ-Ċentru. Kien hemm biss il-grupp tagħna u xi għaxra oħra. Jien spiċċajt naqbeż mar-Rave u Muscat beda jiskanta bija.

Muscat mar staqsa lil Colette jekk tridx tirranġa miegħu. Qaltlu li ser tagħtih risposta nhar il-Ġimgħa. Naqta’ rasi li tgħidlu le.

Raissa kellha flokk tal-Guns N’ Roses. Rajtha tbus lin-Nemusu xi darbtejn.

Smajt li lil Jim Morrison ser joħorġulu xi ktieb bil-poeżiji tiegħu.

Diska tal-ġurnata: Love Me Two Times - The DoorsKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura