Friday, August 11, 1995

Paceville għall-ewwel darba

Dalgħodu mort darbtejn sal-każin imma kien magħluq.

Wara nofsinhar mort sa Paceville għall-ewwel darba. Mort ma’ Stuart, Ignatius, Oliver Briffa, Moira, Mariette Cutajar, Lorna, Clare, Colette u oħra nsejt x’jisimha.Inqsamna fi tnejn. Jien, Stuart, Moira, Clare u l-oħra morna l-Bowling u l-iSnooker Hall. Fil-bowling ma lgħabtx sew. Ġejt il-ħames minn sitta !

Wara mort sal-każin. Filgħodu kont ċempilt lil Formosa biex imurli għas-CD tal-Black Sabbath. Meta mort il-każin sibtu biha f’idu. Li kieku nsterqet kont nispiċċa nħallas xi Lm5 mill-inqas!

Imbagħad mort sat-Tequila u rbaħt logħba biljard.

Ngħid is-sew, Paceville ma tantx laqatni minn barra. Minn dak li smajt, ħsibtu ferm isbaħ.

Diska tal-ġurnata: Snowblind - Black SabbathKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura