Sunday, January 15, 1995

Il-magħmudija ta’ Stephanie

Father Dougall qalli li aktarx id-disko se jsir fix-xahar ta' April. Imma fil-ġurnata li rrid jien ma nistgħux nagħmluh għax ikun ir-Randan!

Waqt li qiegħda titgħammed Stephanie, taret il-molla tax-xemgħa l-kbira! Anzi ma bkietx.

Albert ħa l-vidjo tal-magħmudija.

Lynda kibret u issa għandha xi sitt snin.

Illum għand Desmond tkellimna fuq xagħri.

Diska tal-ġurnata: Murders in the Rue Morgue - Iron MaidenKummenti mill-Futur: 1

Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Melinda llum għandha xi sittax-il sena u qiegħda l-Junior College. Kieku taf x'suġġett qiegħda tistudja!

02:33  

Post a Comment

<< Lura