Friday, January 13, 1995

Ġurnata speċjali

Illum waqt il-Physics Sciberras gara gomma lejn is-seat tas-siġġu li kien hemm imwaħħal mal-ħajt fuq l-injama... u waqa’! Tgħidx xi storbju għamel!

Waqt il-lezzjoni kantajna l-innu tal-Belt!

Illum is-Sur Spiteri għamlilna brainstorming.

M’għaddejniex għat-tfajliet. Naħseb lanqas biss ġew.

Id-disko ma kienx ħażin. Daqq ħafna Rock bis-sens. Daqq ukoll Be Quick Or Be Dead.Tgħidx kemm żfinna!

Illum żfint Never Say Goodbye ta’ Bon Jovi ma’ Jeannette Santucci. Meta spiċċat id-diska qaltli: "Ħadt gost niżfen miegħek."

Manuel ġab lill-għarusa tiegħu. Kemm hi antipatika!

Kien hemm tnejn mill-Imsida.

S’issa din kienet l-isbaħ ġurnata tas-sena!

Diska tal-ġurnata: Never Say Goodbye - Bon JoviKummenti mill-Futur: 2

Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Tajba kienet dik tal-gomma!

Dik it-tfajla li ġab Kevin dak in-nhar, issa daqt jiżżewwiġha! Jekk mhux diġa - għax sirt ninsa dan l-aħħar.

02:29  
Blogger CODama qal/qalet...

min jaf kemm zaghzagh uzaw din id-diska bi skuza halli nkunu nistaw nhaddnu lil xi hadd ghall qalbna...Jien kont niza hafna din l-iskuza ghalhekk kwazi dejjem kelli cassette TDK D90 gol kaxxa tal-bilboard ghax nibza li jixxarabli...ma x'memorji...
Remember days of skipping school
Racing cars and being cool
With a six pack and the radio
We didnt need no place to go

15:33  

Post a Comment

<< Lura