Friday, August 18, 1995

Lorna qattgħet il-karti m’Andrea!

Fid-disgħa kont ħdejn it-Tip Top.

Kien hemm Muscat biss. Għedtlu li Colette ma kinitx ġejja. Tgħidx kemm għamel buri, u baqa’ jeqred sa xħin wasalna. Ġab pakkett sigaretti u tani nofsu.

Morna Birżebbuġa. Konna jien, Muscat, Oliver Briffa, Vanessa, Lorna, Ignatius u xi kuġin tiegħu. Għal xi l-ħdax u nofs ġiet ukoll Ashley.

Il-bniet qabduha fuq il-period, is-sess u l-masturbazzjoni. Jien għedtilhom li nġerrieh, u qagħdu jidħku bija. U dak Muscat, li kiel ilsienu jgħidli kemm ilu jġerri fuq Colette, kompla magħhom u ma qabiżx naqra għalija! Il-veru jaf ikun tal-liba dak it-tifel kultant.

Imbagħad qabdu jgorru fuq Andrea. Jien mort ngħid lil Muscat li Andrea kien qalli li huwa “jrid jimsaħ żobbu f’Lorna.” Huwa nfaqa’ jidħak, u Lorna ndunat li konna għedna xi ħaġa fuqha. Muscat qalilha x’għedtlu, u tgħidx kemm ħadet għaliha! Kompliet tumbrah iżjed milli kienet! Imma mbagħad bdejna niċċajtaw magħha u kważi għaddielha.

Xtrajna biċċa ballun bejnietna. Ħriġna xi 8ċ kull wieħed. Erġajna lgħabna tal-annimali. F’ħin minnhom ħallejna l-ballun waħdu u għosfor. Jew intilef jew insteraq, ma nafx!

F’xi l-ħamsa tlaqna ’l hemm.

Ommi ratni m’Ashley, u qagħdet tistaqsini ħafna fuqha!

L-O Levels ma ġewx...

Diska tal-ġurnata: Heartbreaker – Led ZeppelinKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura