Friday, August 25, 1995

Ġurnata Għawdex

Fis-sitta neqsin kwart kont ħdejn il-Mużew.

Tlaqna ma’ ta’ l-ewwel.

Morna d-Dwejra u Ħondoq ir-Rummien.Kilt ħobża sħiħa. Xtrajtha minn hemm.

Id-Dwejra ma nżiltx ngħum. Kien hemm mara neżgħet għarwiena quddiemna!

Duminku tgħidx kemm daħħakni llum! Jiena għedtlu li kultant ikolli ħajra nsir bħal Godwin.

Ir-rużarju għednih quddiem wied.

Laiviera ċempel id-dar biex jara jekk waslux l-O Levels. Ma ġewx. Laiviera qal li hemm xi strajk tal-posta!

Għadni ma nistax nemmen li Tomi Iommi ffirmali u ħadli b’idi darbtejn!

Diska tal-ġurnata: Black Sabbath – Black SabbathKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura