Tuesday, August 22, 1995

Baqa’ ma wasal xejn...

Filgħaxija mort sal-ġnien ta’ Raħal Ġdid m’Oliver, Ignatius, Stuart, Mariette u Lorna.

Pejjipt xi tnejn oħra mis-sigaretti li ġabli Edwin.

Wara mort nara Daqqu d-Disgħa u Nofs. Is-suġġett kien dwar x’sens għandu Alla f’ħajjitna. Alla jbierek kollha jemmnu f’Alla dawn!

Nhar il-Ħadd dawk sejrin il-baħar. Jien ma nistax immur għax sejjer Kemmuna. Nhar il-Ħamis 31 t’Awwissu sejrin l-iSplash & Fun.

Stuart ġabli Queen II u qalli biex nagħtihulu lura meta tibda l-iskola. Jiena tajtu Jazz u dak taż-Zeppelin biex forsi jixtrihom.

Ir-riżultati ta’ l-O Levels aktarx ser jaslu għada.

Missieri qabad jgħajjat miegħi għal xejn. Dana kollu għax għedtlu li r-riżultat nixtieq niftħu jien! U jiena l-iblah noqgħod naqbeż għalih spiss meta ommi taqbad tgorr fuqu!

Diska tal-ġurnata: The Wizard - Black SabbathKummenti mill-Futur: 0

Post a Comment

<< Lura